Филиповић Милица

Солфеђо

Рођена  у Крагујевцу.

еmail: milicagaspar@yahoo.com

Образовање:

Основна и Средња музичка школа „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу
Факултет музичке уметности у Београду, смер Опште музичке педагогије
Музичка академија у Источном Сарајеву, магистарске студије методике наставе солфеђа

Каријера:

Од 2004. године запослена као корепетитор, а од 2005. године као професор солфеђа у Музичкој школи „др  Милоје Милојевић“
Од школске 2014/2015. године ангажована је и као диригент хора Основне музичке школе и као шеф Стручног већа за солфеђо

Члан тима за стручно усавршавање

Од 2006. до 2008 године ангажована као стручни сарадник за стручно-уметничку област Солфеђо (Солфеђо и Методика наставе солфеђа) на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу

Значајна постигнућа:

Објављује научно-истраживачке радове у домаћим и међународним часописима
Члан је жирија на многим такмичењима из солфеђа и теорије музике
Њени ученици освајају бројне награде  на такмичењима из солфеђа и познавања теорије музике