Бркић Тијана

Солфеђо

Рођена у Крагујевцу

еmail:    kostabrkic8@gmail.com

Образовање:

Основна и Средња музичка школа „др Милоје Милојевић“  у Крагујевцу
Музичка академија у Подгорици

Каријера:

Од 1992. године запослена Музичкој школи „др  Милоје Милојевић“ као професор теоретских предмета