Дувачки одсек

У Музичкој школи у Крагујевцу, на инструменталном смеру,  дувачки одсек постоји  од 1948. године. Професори својим педагошким радом и залагањем пружају ученицима могућност да стекну знање и развијају уметничке и извођачке способности. Циљ наставе је упознавање са инструментом, стицање навике правилног вежбања, читање нотног текста, разумевање музичког материјала, упознавање са музичком литературом и развијање вештине уметничког изражавања. Ученици свом развоју доприносе својим наступима на концертима дувачког одсека, годишњим концертима школе, такмичењима, фестивалима. Данас, дувачки одсек може се похвалити са великим бројем освојених награда на Фестивалима музичких школа Србије, Међународним и Републичким такмичењима.  

Професори:

Уметничка област -  Флаута

Снежана Ковачевић

Ирена Настић Филиповић

Душан Васиљевић

 

Уметничка област -  Обоа

Христина Ковачевић

 

Уметничка област - Труба

Немања Ракић

 

Уметничка област - Кларинет

Драгиша Живковић

 

Уметничка област - Саксофон

Ален Петрин

  •