Дувачки одсек

Дувачки одсек  у Крагујевцу постоји  од самог оснивања Музичке школе „др Милоје Милојевић“. Професори својим педагошким радом и залагањем пружају ученицима могућност да стекну знање и развијају уметничке и извођачке способности. Циљ наставе је упознавање са инструментом, стицање навике правилног вежбања, читање нотног текста, разумевање музичког материјала, упознавање са музичком литературом и развијање вештине уметничког изражавања. Бројним наступима, годишњим концертима школе, учешћем на такмичењима и фестивалима, ученици доприносе свом музичком развоју и напредовању. Дувачки одсек се данас може похвалити великим бројем освојених награда на Фестивалу музичких школа Србије, Републичком и на међународним такмичењима. 

Професори:

Уметничка област -  Флаута

Снежана Ковачевић

Ирена Настић Филиповић

Јелена Бранковић

Верица Нерић

 

Уметничка област -  Обоа

Марко Марковић

 

Уметничка област - Труба

Немања Ракић

 

Уметничка област - Кларинет

Драгиша Живковић

 

Уметничка област - Саксофон

Ален Петрин

Ђурђија Тодоровић, флаута и Петар Благојевић, кларинет

Ђурђија Тодоровић, флаута и Петар Благојевић, кларинет

Даница Вучковић, саксофон

Даница Вучковић, саксофон

Ђурђија Тодоровић, флаута

Ђурђија Тодоровић, флаута

Василија Премовић, труба

Василија Премовић, труба

Филип Миљковић, обоа

Филип Миљковић, обоа