Ђачки сервис

Календар образовно-васпитног рада за 2023/24.

Петак, 1. септембар 2023.
Календар образовно васпитног рада - “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/2023. ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску ...