Календар образовно-васпитног рада за 2023/24.

Календар образовно васпитног рада - “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/2023.

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину

ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину

Назад на листу
Календар образовно васпитног рада за основну школу 2023/24.

Календар образовно васпитног рада за основну школу 2023/24.

Календар образовно васпитног рада за средњу школу 2023/24.

Календар образовно васпитног рада за средњу школу 2023/24.