Издвојено одељење у Книћу

Заједничком иницијативом директора Музичке школе „др Милоје Милојевић“ и директора Средње техничке школе „Станислав Сремчевић – Црни“ у Книћу, отпочело је са радом припремно одељење основне музичке школе у октобру 1995.  године. Исте године је упућен захтев Министарству просвете Републике Србије да одобри отварање Издвојеног одељења у Општини Кнић. По добијању сагласности, школске 1996/1997. године, организована је настава са ученицима првог разреда у просторијама Средње техничке школе „Станислав Сремчевић – Црни“. Око 20 ученика похађало је наставу хармонике, виолине и клавира.

Данас издвојено одељење у Општини Кнић одржава наставу у Средњој школи „Добрица Ерић “ са око 40 ученика који похађају наставу из хармонике, виолине, клавира, солфеђа и теорије музике. Захваљујући успешном раду наставника и активној сарадњи родитеља сваке године се успешно приређују концерти  ученика који су веома посећени. Најбољи ученици Издвојеног одељења  професионално се опредељују за наставак музичког образовања и уписују се у Средњу музичку школу у Крагујевцу, а затим и на факултете.

Од 2017. године у издвојеном одељењу у Книћу одвија се, сада, већ традиционална манифестација „Гружанско пролеће“ са дводневним трајањем у оквиру које се поред музичке, као првенствене активности,  негују литерарна, ликовна и глумачка секција. Учешће на овој манифестацији остварују ученици и ђаци музичке школе и основних школа из Кнића, Груже и Топонице.

Наставници:

Милош Катанић, хармоника; руководилац ИО у Книћу

Тијана Костадиновић, клавир

Иван Пантелић, виолина

Ана Зорић, солфеђо, теорија музике