O Takmičenju

Poštovane kolege – nastavnici muzičkih škola, profesori i studenti muzičkih akademija, dragi učenici,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na Međunarodno takmičenje mladih pijanista „dr Miloje Milojević“, koje će se održati u Kragujevcu,  u periodu od 04. do 08. maja 2023. godine. Takmičenje organizuje Muzička škola „dr Miloje Milojević“ u saradnji sa Udruženjem ljubitelja umetnosti „Ljubica Marić“ i Udruženjem umetnika „ArtLink“ iz Beograda. 

Cela 2023. za našu školu će biti godina velikog jubileja jer sa ponosom proslavljamo 75 godina njenog postojanja. Jubilej će biti jedinstvena prilika da se oda poštovanje značajnim imenima i dešavanjima iz bliže i dalje prošlosti, vezanim za postojanje naše škole. Pored tematskih koncerata, predavanja, majstorskih radionica i operskih predstava, Takmičenje pijanista će biti dešavanje od posebnog značaja.

Muzička škola u Kragujevcu osnovana je 1948. godine  kao jedna od prvih u regionu u posleratnom periodu, koji je na našim prostorima obeležen borbom za elementarnu egzistenciju. U takvim,  nepovoljnim okolnostima, tokom decenija koje su usledile,  predan rad svakog nastavnika, sve ideje za koje su naši zaposleni inspiraciju često nalazili u muzički razvijenijim sredinama, sva naporna vežbanja i brojne nagrade učenika, utkani su trajno u identitet naše ustanove.

Veliku odgovornost i obavezu imamo prema imenu koje naša škola nosi, imenu dr Miloja Milojevića, kompozitora, dirigenta, pijaniste, pedagoga i prvog doktora muzikologije na našim prostorima. Miloje Milojević je bio jedna od vodećih ličnosti muzičkog života naše zemlje u periodu između dva svetska rata. Obogatio nas je vrednim vokalnim i instrumеntalnim delima od kojih su mnoga posvećena urpavo klaviru. U prilog tome ustanovili smo specijalnu novčanu nagradu za najbolje izvođenje klavirskog dela dr Miloja Milojevića.

Pogled na prošlost i tradiciju ima smisla ako se iz toga uči i ako naučeno prenosimo generacijama koje dolaze.

Takmičenje je dragocena prilika da se mladi, talentovani pijanisti čuju i dobiju komentare i savete od stručnog žirija, sastavljenog od eminentnih inostranih pedagoga i izvođača. Ocena takvog žirija predstavlja značajan putokaz za dalji rad a nagrade najbolje plasiranima, dobar podsticaj.

Srdačno Vas pozivamo da svojim učešćem podržite Međunarodno takmičenje „dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu.

Organizacioni odbor Takmičenja

 

Оrganizacioni odbor Međunarodnog takmičenja mladih pijanista "dr Miloje Milojević"

 1. Svetlana Stojilković, direktor Muzičke škole "dr Miloje Milojević" 
 2. Lidija Jevremović, pomoćnik direktora Muzičke škole "dr Miloje Milojević"
 3. Snežana Račić, rukovodilac Stručnog veća za klavir
 4. Luka Vukićević, predsednik Udruženja ljubitelja umetnosti "Ljubica Marić"
 5. Jovanka Višekruna Janković, predsednik Udruženja "ArtLink" - Beograd

Tim za realizaciju Međunarodnog takmičenje mladih pijanista "dr Miloje Milojević"

 1. Darja Damjanović Jovanović, profesor klavira -  sekretar žirija za pretkategoriju
 2. Milica Janković, profesor klavira - sekretar žirija za kategorije  A i B
 3. Jovana Stojanović, profesor klavira - sekretar žirija za kategorije C, D i E
 4.  Ivana Ilić, profesor klavira
 5. Tamara Đalović, profesor klavira
 6. Jovana Đurović, profesor klavira
 7. Veljko Stojanović, profesor klavira

 

Kontakti za informacije:

 1. Snežana Račić, rukovodilac Stručnog veća za klavir - +381 60 362 20 22 (Viber)
 2. Luka Vukićević, predsednik Udruženja "Ljubica Marić" - +381 60 315 30 20 (Viber)
 3. Muzička škola "dr Miloje Milojević", administracija - +381 34 323 649 (do 15 časova svakog radnog dana)

 

Respected colleagues- music school teachers, music academies professors and students, dear pupils,

It is our great pleasure to invite you to the first International Competition for young pianists „Dr Miloje Milojević“, which will be held between 4th and 8th May 2023 in Kragujevac. The competition is organised by the Music School „Dr Miloje Milojević“ in cooperation with the Association of art devotees „Ljubica Marić“ and Association of artists „ArtLink“ from Belgrade.

The whole year of 2023 will be the year of a great jubilee, since we are celebrating 75 years of its existence with pride. The jubilee will be a great opportunity to pay tribute to important names and events from recent and distant past of the school. Besides theme concerts, lectures, master workshops and operas, the Competition for pianists will be an event of special significance.

The music school in Kragujevac was founded in 1948 as one of the first music schools in the region in the postwar period, which was marked with the struggle for elementary existence on our territory. In such unfavourable contidions for art, during the decades that were to come, devoted work of each teacher, all ideas that our empoyees would often find in musically developed areas, as well as hard work and numerous rewards of our students have been permanently incorporated into the identity of our institution.

We have a great responsibility and obligation toward the name our school has been bearing, the name of Phd Miloje Milojević, a composer, a conductor, a pianist, a pedagogue and the first Phd of musicology on our territory. Miloje Milojević was one of the leading figures in music sphere of our country in the period between the two world wars. We are obliged to him for his valuable vocal and instrumental pieces, many of which are for the piano.

Each reference to the past and tradition makes sense only if we learn from them, only if we are capable of leaving to younger generations what we have been taught.

The competition is a precious opportunity to hear young and talented pianists and to receive comments and advice from the competent jury, composed of eminent foreign pedagogues and performers. The evaluation of such jury will serve them as a guideline in their future work, and rewards to the best placed will be a good incentive.

We are inviting you cordially to support this  International competition with your participation.

Respectfully,

The Organisational board of the Competition

Dizajn: Marko Stamatović

Dizajn: Marko Stamatović

Triptih baner Takmičenja mladih pijanista 2023. / dizajn: Marko Stamatović

Triptih baner Takmičenja mladih pijanista 2023. / dizajn: Marko Stamatović