Стручно веће за наставне предмете: традиционално певање и свирање

Након годину дана експерименталне наставе, школске 2012/13. године званично започиње са радом Стручно веће за традиционално певање и свирање, са идејом да се границе музичког бразовања прошире новим наставним садржајима за које је постојало велико интересовање.  Првобитно формиран само за српско традиционално певање, већ у другој години након формирања бележи пораст интересовања полазника за свирање на народним инструментима.

Професори:

  • Дејан Чекановић, традиционално певање и свирање
  • Александра Вељовић, традиционално певање и свирање (ИО Рача)
  • Мирко Матовић, традиционално свирање (ИО Рача)