Одсек традиционалног народног певања

Након годину дана експерименталне наставе, Одсек за традиционално народно певање и свирање је отпочео са радом у школској 2012/13. години, са идејом да се прошире границе школског образовања наставом која до сада није постојала.  Одсек је најпре започео са наставом традиционалног народног певања. У својој другој години рада бележи пораст интересовања и броја ученика, са тежњом ка даљем унапређењу наставе, и будућем проширењу на традиционално свирање на народним инструментима, и ка коначном циљу, отварању Одсека за етномузикологију.