Руководство школе

Директор Помоћници директора Секретар Школски психолог Шеф рачуноводства
Светлана Стојилковић Лидија Јевремовић Јелена Јовичић Милош Сретеновић Слађана Сарамандић
svetlanastojilkovic@gmail.com lidijajevremovic7@gmail.com sekretarijat.ms@gmail.com ppsluzba.ms@gmail.com racunovodstvo.ms@gmail.com
034 305 125 Миљан Белоица 034 305 135   034 305 126
  miljanbeloica555@gmail.com