Одлука о додели уговора за пружање услуге фиксне телфоније

Дел. бр. 3054 од 31.12.2021.

Одлука о додели уговора за набавку нових тонера

Дел. бр. 2613 од 16.09.2020.

Одлука о додели уговора за сервисирање рачунара

Дел. бр. 2613/1 од 16.09.2020.

Одлука о додели уговора ХТЗ опрема - радна и заштитна обућа

Дел. бр. 2613/2 од 16.09.2020.

Одлука о додели уговора ХТЗ опрема - радна и заштитна одећа

Дел. бр. 2613/3 од 16.09.2020.

Одлука о додели уговора за набавку средстава за хигијену

Дел. бр. 2195 од 14.08.2020.

Одлука о додели уговора за услугу сервисирања штампача и рециклажу тонера

Дел. бр. 2195/1 од 14.08.2020.

Одлука о додели уговора за електричну енергију

Дел. бр. 2066 од 30.04.2020.године

Одлука о додели уговора за канцеларијски материјал - друга партија

Дел. бр. 2067/1 од 30.04.2020.године

Одлука о додели уговора за канцеларијски материјал - прва партија

Дел. бр. 2067 од 30.04.2020.године

Одлука о додели уговора за замену столарије

Јавна набавка број 1.3.1/2020.

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку број 1.3.1/2020.

О Д Л У К У о додели уговора за услугу фиксне телефоније

Дел. бр. 1715 од 27.12.2019.

О Д Л У К У о додели уговора за услугу мобилне телефоније

Дел. бр. 1716 од 27.12.2019.

Одлука о додели уговора за куповину полуконцертног клавира

Дел. бр. 1509 од 14.11.2019.

Одлука о додели уговора за студијско путовање

Дел. бр. 1297 од 08.10.2019.

Одлука о додели уговора за хтз опрему

Дел. бр. 1144 од 09.09.2019.

Пренос датотека

Одлука о додели уговора за сервисирање штампача и рециклажу тонера

Дел. бр. 984 од 15.07.2019.

Одлука о додели уговора за набавку нових тонера

Дел. бр. 986 од 15.07.2019.

Одлука о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

Дел. бр. 985 од 15.07.2019.

Одлука о додели уговора за набавку књига

Дел. бр. 647 од 22.05.2019.

Одлука о додели уговора за електричну енергију

Дел. бр. 550 од 30.04.2019.

Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског матерјала

Дел. бр. 537 од 24.04.2019.

Одлука о додели уговора за услугу осигурања имовине

Дел. бр. 102 од 30.01.2019.

Одлука о обустави поступка за партију 2 - алт саксофон ин ес

Дел. бр. 1470 од 25.12.2018.

Одлука о додели уговора за услугу мобилне телефоније

Дел. бр. 1471 од 25.12.2018.

Одлука о додели уговора за услугу фиксне телефоније

Дел. бр. 1472 од 25.12.2018.

Одлука о додели уговора за студијско путовање ученика

Дел.бр. 1694 од 19.12.2018.

Поштовани,

на линку испод налази се  О Д  Л У К А о додели уговора за студијско путовање ученика ТА"HOLIDAY",  ул. Николе Пашића бр. 4, 34 000 Kрагујевац. 

Одлука о додели уговора за набавку музичких инструмената

Дел. бр.1675 од 17.12.2018.

Поштовани,

на линку испод налази се О Д  Л У К А  о додели уговора за набавку музичких инструмената на основу јавне набавке број 1.1.2/2018, од 17.12.2018. године.

Одлука о додели уговора за набавку и испоруку намештаја 28.9.2018.

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи О Д  Л У К У о додели уговора за прву партију за набавку и испоруку канцеларијског намештаја по партијама (ОРН: намештај 39100000) са TEMMA TRADE” д.о.о Петроварадин, улица Прерадовићева бр. 32, Матични број: 08436169, ПИБ:100713893; Понуда број 246-05/18 од 13.06.2018.године;

Одлука о додели уговора бр. 949 од 6.7.2018. са Старт ком д. о.о. Крагујевац за услугу сервисирања рачунара

Одлука о додели уговора бр. 951 од 6.7.2018. са Натали дрогеријом ТР Ниш за набавку средстава за хигијену

Одлука о додели уговора бр. 950 од 6.7.2018. са Амфора д.о.о. Београд за набавку нових тонера

Одлука о додели уговора бр.948 од 6.7.2018. са Рибон Комерцом за услуге сервисирања штампача и рециклажу тонера

Одлука о додели уговора - књиге за одличне и награђиване ученике

Одлука о додели уговора бр. 555 од 7.5.2018. канцеларијски материјал по партијама - четврта партија

Одлука о додели уговора бр. 533 од 30.04.2018. / за прву партију за електричну енергију 30.03.2018.

О Д Л У К А о додели уговора бр. 1683 од 22.12.2017. за услугу телефони-фиксни

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи О Д Л У К У о додели уговора за услугу телефони-фиксни 2017/18

О Д Л У К А о додели уговора бр. 1651 од 19.12.2017. / за услугу мобилне телефоније

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора за услугу мобилне телефоније 2017/18

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1.1.4/2017

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку број 1.1.4/2017.

Одлука о додели уговора бр. 468 од 26.5.2016.за набавку књига за школу

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку број 1.1.6/16

Одлука од додели уговора за - Средства за хигијену

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку број 1.1.4./2016

Одлука о додели уговора за прву партију - „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку број 1.1.5/16

Одлука о додели уговора - јавна набавка број 1.1.2 2015 / куповина инструмената

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку број 1.1.2 2015

Одлука о додели уговора - јавна набавка број 1.1.2 2015 / куповина инструмената

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку број 1.1.2 2015