Теоретски одсек

Актив професора теоретских предмета сачињавају дипломирани композитори, музиколози, етномузиколози, музички теоретичари, предавачи који изводе наставу теоретских предмета у средњој школи. Њихов задатак није само да ученицима теоретски објасне музичке законитости, већ да их подстакну да разумевањем теоретских поставки музичких дела ученицима помогну да унапреде своје изведбе музичких композиција.

Стога, и професори теоретских предмета, поред професора главног предмета – инструмента, на свој особен начин учествују у сваком успеху ученика на такмичењима у земљи и иностранству, по којима се наша музичка школа сврстава у најбоље у Србији. То не би било могуће без међусобног разумевања и сарадње како професора на одсеку, тако и са професорима других одсека, без сталног усавршавања и узајамне помоћи, као и без велике колегијалности и међусобног уважавања које се негује међу професорима на Активу теоретских предмета.

ПРОФЕСОРИ:

СОЛФЕЂО

 1.  Светлана Невојдић
 2.  Маријана Ћурчић
 3.  Марија Радовановић-Живковић
 4.  Јелeна Јовић (замена-Милица Филиповић)
 5.  Ђорђе Цатић
 6.  Данијела Матић-Брашанац
 7.  Јелена Бибесковић
 8.  Јован Убовић
 9.  Светлана Андрић
 10.  Ана Зорић
 11.  Оливера Станковић
 12.  Марија Радојевић
 13.  Тијана Бркић
 14.  Лука Радовић (замена-Ирена Сретеновић)
 15.  Марко Живковић (замена-Јелена Маринковић)

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

 1. Невенка Јанићијевић
 2. Дејан Чекановић
 3. Марија Живановић
 4. Ивана Срећковић
 5. Марко Стевановић 
 6. Милица Јовановић

ХОР, ОРКЕСТАР И ЧИТАЊЕ ПАРТИТУРА

 1. Немања Митрашевић