Теоретски одсек

Актив професора теоретских предмета сачињавају дипломирани композитори, музиколози, етномузиколози, музички теоретичари, предавачи који изводе наставу теоретских предмета у средњој школи. Њихов задатак није само да ученицима теоретски објасне музичке законитости, већ да их подстакну да разумевањем теоретских поставки музичких дела ученицима помогну да унапреде своје изведбе музичких композиција.

Стога, и професори теоретских предмета, поред професора главног предмета – инструмента, на свој особен начин учествују у сваком успеху ученика на такмичењима у земљи и иностранству, по којима се наша музичка школа сврстава у најбоље у Србији. То не би било могуће без међусобног разумевања и сарадње како професора на одсеку, тако и са професорима других одсека, без сталног усавршавања и узајамне помоћи, као и без велике колегијалности и међусобног уважавања које се негује међу професорима на Активу теоретских предмета.

ПРОФЕСОРИ:

СОЛФЕЂО

 1.  Светлана Невојдић
 2.  Маријана Ћурчић
 3.  Марија Радовановић-Живковић
 4.  Александар Богдановић
 5.  Ђорђе Цатић
 6.  Данијела Брашанац
 7.  Јелена Ђерасимовић
 8.  Јован Убовић
 9.  Светлана Андрић
 10.  Ана Зорић
 11.  Марија Радојевић
 12.  Тијана Бркић
 13.  Јелена Маринковић

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

 1. Невенка Јанићијевић / Марко Живковић - хармонија, упоредни клавир
 2. Марко Стојковић, етномузикологија
 3. Марија Живановић, хармонија и контрапункт
 4. Ивана Срећковић, хармонија
 5. Марко Стевановић 
 6. Милица Јовановић, музички облици

ХОР, ОРКЕСТАР И ЧИТАЊЕ ПАРТИТУРА

 1. Немања Митрашевић, гудачки оркестар средње музичке школе
 2. Ђорђе Цатић - хор средње музичке школе
 3. Оливера Станковић - хор основне музичке школе
 4. Весна Јевтић - хор основне музичке школе