Гудачки одсек

Оснивањем Музичке школе 1948 године међу првим инструментима појавила се и виолина. Током година постепено се развио гудачки одсек који данас укључује целу групу гудачких инструмената (виолина, виола, виолончело и контрабас). У Школи тренутно ради 20 професора који предају главни предмет,. камерну музику, читање с листа и оркестар. Осим појединачних успеха наших најбољих ученика вредно је поменути да Школа има два гудачка оркестра који представљају Школу на тамичењима, концертима, фестивалима и другим манифестацијама.

 

Професори виолине:

 1. Ана Шпица
 2. Братислав Тошић
 3. Весна Бјелетић
 4. Вања Марковић
 5. Драгана Благојевић
 6. Душан Прличковски
 7. Душан Томић
 8. Иван Пантелић
 9. Ина Богдановић
 10. Љиљана Ранковић
 11. Маја Милановић
 12. Марија Чаворовић
 13. Милена Прличковски
 14. Наталија Мишић
 15. Виолета Урошевић

Професори виоле:

 1. Иван Бркић
 2. Марија Цатић
 3. Сузана Влатковић

Професори виолончела:

 1. Алан Томић
 2. Божа Сарамандић
 3. Весна Танасковић
 4. Исидора Филиповић

Професори контрабаса:

 1. Игор Николић
 2. Драган Рунић