Благојевић Сања

Хармоника

Рођена 1980. године у Смедеревској Паланци.

email: sv33@verat.net

Образовање:

Основна музичка школа ’’Божидар Трудић''  у Смедеревској Паланци.
Средња музичка школа ''Коста Манојловић''  у Земуну.
Факултет музичке уметности у  Београду, Одсек за хармонику

Каријера:

Од 2011. године запослена као професор хармонике у Музичкој школи ''др Милоје МИлојевић''  у Крагујевцу.
Од 2005. године је радила у Музичкој школи ''Коста Манојловић''  у Смедереву.
Од 2001. године била је ангажована у Музичкој школи ''Божидар Трудић''  у Смедеревској Паланци.

Значајна постигнућа:      

Добитник је Захвалнице Скупштине општине Смедеревска Паланка за постигнуте изванредне резултате у раду са децом, 2005. године.
Њени ученици су освојили преко 65 награда на разним такмичењима.