Јаћимовић Ђорђе

Упоредни клавир

Рођен 20.11.1986. године у Крагујевцу.

email: djordje_jacimovic@hotmail.com

Образовање:

Основна и Средња музичка школа „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, теоретски смер

Педагогшка каријера:

Од 2009. Године запослен у Музичкој школи „др Милоје Милојевић” као професор упоредног клавира