Живковић Марко

Солфеђо

Рођен 15.01.1982. године у Крагујевцу.

еmail: zikaq82@hotmail.com

Образовање:

Основна и Средња музичка школа „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу,
Факултет музичке уметности у Београду, дипломирани музички педагог

Каријера:

Од 2009. године запослен као професор солфеђа у Музичкој школи „др  Милоје Милојевић“

Значајна постигнућа:

Члан тима за стручно осавршавање и тима за инклузију Музичке школе „др Милоје Милојевић“
Дугогодишњи члан Академског камерног хора „Лицеум“
Члан Крагујевачког певачког друштва