Вуковић Милена

Тамбура, мандолина, домра

Рођена 11.12.1987. године у Крагујевцу

email: milenavukovic157@gmail.com

Образовање:

Основна и средња музичка школа „др Милоје Милојевић“

Каријера:

Од 2008. године ради као професор у Музичкој школи "др Милоје Милојевић" у Крагујевцу и издвојеном одељењу у Гружи, а од 2010. до 2012. године у Книћу

Значајна постигнућа:

2000 год."Фестивал уметничке тамбуре" – друга награда
2001 год."Фестивал уметничке тамбуре" - друга награда
2002 год. "Фестивал уметничке тамбуре" – прва награда
Њени учесници освајау награде фестивалима и  на школским и републичким такмичењима