Обавештење о закљученом уговору за канцеларијски материјал

08.01.2018.

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Обавештење о закључивању уговора  за услугу фиксне телефоније.

Основни подаци о добављачу:"Телеком Србија" а.д. Београд ул. Таковска бр.2 ПИБ: 100002887. мат. број: 17162543