Обавештење о закљученом уговору за сервисирање штампача и рециклажу тонера

25.07.2019.

Поштовани,

на линку испод можете пронаћи Обавештење о закључивању уговора за сервисирање штампача.

Основни подаци о понуђачу:  ,, Ribbon commerce,, D. O. O Крагујевац, Балканска бр. 30 ПИБ 101576440, матични 06575510, ,, Aigo BS ,, D.O.O Београд, ул . Кнегиње Зорке бр. 25-27 , ПИБ 10536237 матични 20362472 , ,, System one ,, D.O.O Београд, ул. Омладинских бригада бр. 102, ПИБ 104750753 матични 20231165, ,, Vintec,, D.O.O Београд, ул Косте Главинића бр. 10 , ПИБ 104276295 матични 20128224