КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ И САТНИЦА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ - СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

7 - 9. маја 2021.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

(сатницу и распоред полагања испита можете преузети на дну ове објаве)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ СМШ 2021/22.

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

Петак, 07.05.2021.

10.00 - 20.00 часова - ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)

Субота, 08.05.2021.

10.00 - СОЛФЕЂО (Вокално инструментални одсек) / Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

Упутство за ученике

Кандидати су дужни да на пријемни испит дођу 30 минута пре почетка испита, са ђачком књижицом или другим документом са фотографијом.

За профиле Музички извођач ученик треба да понесе: написан (одштампан) програм који полаже на главном предмету

 

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ - МУЗИЧКИ САРАДНИК И ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ПРОДУКЦИЈУ И ОБРАДУ ЗВУКА - ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

СУБОТА, 08.05.2021.

10.00 часова - СОЛФЕЂО - ДИКТАТ / Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

11.00 часова - ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ

НЕДЕЉА, 09.05.2021.

10.00-20.00 часова - УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА

Упутство за ученике

Кандидати су дужни да на пријемни испит дођу 30 минута пре почетка испита са ђачком књижицом или другим документом са фотографијом.

За профил музички сарадник и дизајнер звука ученици треба да понесу: обичну оловку, хемијску оловку и гумицу, за писмени део испита

 

Назад на листу
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА