Основно музичко образовање

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру основног музичког образовања Музичка школа "др Милоје Милојевић" у Крагујевцу нуди могућност школовања на одсецима за: клавир, хармонику, гудачке инструменте (виолина, виола, виолончело и контрабас), дувачке инструменте (флаута, обоа, кларинет, саксофон, труба), трзачке инструменте (мандолина, домра, тамбура, гитара, харфа), соло певање, традиционално народно певање и традиционално народно свирање.

Основна музичка школа траје четири или шест година, у зависности од избора инструмента.

Све информације у вези основног музичког образовања можете преузети путем следећих линкова:

 

Назад на листу
Основно музичко образовање

Основно музичко образовање