Позив и конкурсна документација јавне набавке - студијско путовање

Дел. бр. 1563 и 1564 од 30.11.2018.