Mузичка школа "др Милоје Милојевић"                                                           

K Р A Г У J E В A Ц

Дел. бр.  1270  /   01.10.2019.

 

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Обавештавамо све запослене у Музичкој школи ,, др Милоје Милојевић,, да на основу Правилника о документовању трошкова превоза у новцу за запослене дел.бр. 1193 од 13.09.2019. године, имају обавезу достављања фискалних рачуна / превозних карти / рачуна за такси превоз  и попуњене изјаве до 01.11.2019. за предходни месец рачуноводству Школе.

Обрасце за попуњавање изјава можете преузети у наставничкој канцеларији.

Слађана Сарамандић, шеф рачуноводства

Јелена Миливојевић, секретар