Обавештење за наставнике

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 30.08.2018. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У САЛИ БРОЈ 21.