Обавештење о седницама Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 30. августа 2018. године са почетком  у 12,00 часова.