Информације од јавног значаја и заштиту података личности

Одговор на захтев Борић Владимира из Лесковца за приступ информацији од јавног значаја, заведен под бројем 1174 од 5.9.2023. године.