ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ

 

 

  • Седница Одељенског већа поводом завршетка првог класификационог периода биће одржана              15.11.2018. године у 13 часова

 

 

  • Седница Наставничког већа поводом завршетка првог класификационог периода биће одржана       16.11.2018. године у 13 часова