школска 2019/20

ОБАВЕШТЕЊЕ

О АКТИВНОСТИМА И ОБАВЕЗАМА ВЕЗАНИМ ЗА ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД

УПИСИВАЊЕ ОЦЕНА – ДО 08. НОВЕМБРА 2019.

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА :

ЗА ОМШ  - 12.11.2019, У 11 ЧАСОВА

ЗА СМШ – 12.11.2019, У 12 ЧАСОВА

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ:

13. НОВЕМБАР 2019, У 13 ЧАСОВА

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК – 13.11.2019. / 18 ЧАСОВА / САЛА 21

(ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ СМШ)