ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА ЗА 1, 2. И 3. РАЗРЕД СМШ И УПИС У НАРЕДНИ РАЗРЕД – УТОРАК, 28. ЈУН У 11 ЧАСОВА.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

 

*ЧИТКО ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС У СМШ

 

*НА УВИД СВЕДОЧАНСТВА ИЗ ПРЕТХОДНОГ РАЗРЕДА

 

*Уплата на име донације у износу од 2000 динара по препоруци Савета родитеља и Школског одбора, на рачун :

Прималац : Музичка школа „др Милоје Милојевић“

Кнеза Милоша 5, 34000 Крагујевац

Жиро рачун :  840-5789760-56

Сврха уплате : Донација

Модел : 97              Позив на број : 9501