ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

-АПРИЛСКИ РОК-

20.03.-27.03. 2017. године од 8 до 15 часова,секретаријат Школе

Потребна документа:

1. Уредно попуњена пријава испита

2. Доказ о уплати испита

  • Да би се извршила пријава испита потребно је да су ванредни ученици обновили упис у разред за

школску 2016./2017. годину

  • Распоред испита ће бити објављен 03.04.2017.године
  • Испити ће се одржати у периоду од 18.-22.04.2017.године

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

На основу члана 91. Став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник

РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15), Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја о утврђивању

висине школарине за ванредне ученике средњих школа од 08. 09. 2015. године, обавештавамо вас да је

за :

УМЕТНИЧКО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

- Упис године ................................................................3.300,00 дин.

- Обнова године.............................................................1.100,00 дин.

- Ванредни испит (без писменог)................................... 650,00 дин.

- Ванредни испит (са писменим и кореп.)..................... 750,00 дин.

- Ванредни испит са вежбама..................................... .1.000,00 дин.

- Час консулт.наставе(група 16-30 ученика)............ …..90,00 дин.

- Час консулт.наставе(група до 15 ученика)................... 90,00 дин.

- Матурски испит........................................................... 2.300,00 дин.

  • Ванредни ученици ОМШ не плаћају испите већ уплаћују донацију као и редовни ученици

по препоруци Савета родитеља и Одлуци школског одбора МШ „др Милоје Милојевић“