Пријављивање испита: 01. – 10. 11. 2017.године, од 10 – 14 часова, Секретаријат Школе

Потребна документа:

  • Уредно попуњена пријава
  • Доказ о уплати испита

Да би се извршила пријава испита неопходно је да је ученик обновио упис у школску 2017/18. годину.

Распоред полагања испита биће објављен 15.новембра 2017.године.

 

На основу члана 91. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС), Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих  школа број: 611-00-1788/2017-03 од 06.09.2017.године, обавештавамо вас о ценовнику за ванредно уметничко средње образовање:

КАТЕГОРИЈА

ЦЕНА

Упис године

3300 динара

Обнова године

1100 динара

Испит

650 динара

Испит са писменим задатком

750 динара

Испит са вежбама

1000 динара

Час консултативне наставе: група 16-30 ученика

90 динара

Час консултативне наставе: група до 15 ученика

120 динара

Матурски испит

2300 динара

 

Ванредни ученици ОМШ не плаћају испите већ уплаћују донацију као и редовни ученици по препоруци Савета родитеља и Одлуци Школског одбора МШ „др Милоје Милојевић“ – Крагујевац.