ЈАНУАРСКО/ФЕБРУАРСКИ РОК

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА: 16.01.-26.01. 2017. године од 8 до 15 часова,секретаријат Школе

Потребна документа:

  1. Уредно попуњена пријава  испита
  2. Доказ о уплати испита

 

  • Да би се извршила пријава испита потребно је да су ванредни ученици обновили упис у разред за школску 2016./2017. годину
  • Распоред испита ће бити објављен 13.02.2017.године
  • Испити ће се одржати у периоду од 20.-28.02.2017.године

ВАНРЕДНИ  УЧЕНИЦИ

На основу члана 91. Став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15), Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа од 08. 09. 2015. године, обавештавамо вас да је за :

УМЕТНИЧКО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

 

- Упис године ................................................................3.300,00 дин.

- Обнова године.............................................................1.100,00 дин.

- Ванредни испит (без писменог)................................... 650,00 дин.

- Ванредни испит (са писменим и кореп.)..................... 750,00 дин.

- Ванредни испит са вежбама..................................... .1.000,00 дин.

- Час консулт.наставе(група 16-30 ученика)............ …..90,00 дин.

- Час консулт.наставе(група до 15 ученика)................... 90,00 дин.

- Матурски испит........................................................... 2.300,00 дин.

 

  • Ванредни ученици ОМШ не плаћају испите већ уплаћују донацију као и редовни ученици по препоруци Савета родитеља и Одлуци школског одбора МШ „др Милоје Милојевић“