ПОДЕЛА КЊИЖИЦА И СВЕДОЧАНСТАВА  ЗА  СВЕ ОДСЕКЕ ОМШ– УТОРАК, 29. ЈУН У 11 ЧАСОВА.

 

УПИС У ОМШ – 30. ЈУН ОД 9 ДО 13 ЧАСОВА И ОД 15 ДО 18 ЧАСОВА  У НАСТАВНИЧКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

 

  1. *ЧИТКО ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС У ОМШ

 

  1. *НА УВИД ЂАЧКА КЊИЖИЦА ИЛИ СВЕДОЧАНСТВО ИЗ ПРЕТХОДНОГ РАЗРЕДА

 

  1. Уплата на име донације у износу од 2000 динара по препоруци Савета родитеља и Школског одбора, на рачун :

Прималац : Музичка школа „др Милоје Милојевић“

Кнеза Милоша 5, 34000 Крагујевац

Жиро рачун :  840-5789760-56

Сврха уплате : Донација

Модел : 97              Позив на број : 9501