УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОЛАЖУ ХАРМОНИЈУ

У ПЕТАК 26.АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ,

НА ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ТРЕБА ДА ИЗАЂУ

У 11:30 ЧАСОВА.

УЧЕНИЦИ КОЈИ У ИСТОМ ТЕРМИНУ ПОЛАЖУ НЕКИ ДРУГИ ИСПИТ, ПОЛАГАЋЕ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ХАРМОНИЈЕ

ПО ЗАВРШЕТКУ ТОГ ИСПИТА.