Обавештење о закљученом уговору о ЈН за полуконцертни клавир

Уговор закључен 28.11.2019.