Руководство школе

Управа и руководство школе налазе се на првом спрату зграде Музичке школе "др Милоје Милојевић", у улици Кнеза Милоша бр. 5.

 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 3

Телефон 034/305-125

Директор: Светлана Стојилковић

e-mail: svetlana.stojilkovic@mskg.edu.rs 

 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 5

Телефон  034/323-649

 

Помоћник директора: Лидија Јевремовић

e-mail: lidija.jevremovic7@mskg.edu.rs

 

Нототекар: Бранка Драгићевић

e-mail: branka.dragicevic@mskg.edu.rs 

 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 1

Школски психолог: Милош Сретеновић

e-mail: milos.sretenovic@mskg.edu.rs 

 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 2

 

Секретар: Јасмина Буђевац

Телефон и факс: 034/305-135 

e-mail: sekretarijat@mskg.edu.rs 

 

Рачуноводство

телефон: 034/305-126

Шеф рачуноводства: Слађана Сарамандић

e-mail: racunovodstvo.ms@gmail.com