Живановић Кристина

Клавир

Рођена 30.10.1986. године у Крагујевцу.

email:   katyzivanovic@hotmail.com

Образовање:

Основна и Средња музичка школа „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу, клавирски одсек
Факултет музичке уметности у Звечану, одсек за клавир

Каријера:

Од 2006. године запослена као професор клавира у Музичкој школи „др  Милоје Милојевић“

Значајна постигнућа:

Ученици из њене класе освојили су више од 40 награда на домаћим и међународним
такмичењима
Усавршавала се на мајсторским курсевима Јурија Кота, Рите Кинке и Бориса Краљевића