Рихтеровић Јелица

Клавир

Рођена је 19.02.1986. у Крагујевцу.

E-mail: rihterovicj@yahoo.com

Образовање:

Средња музичка школа ''„др Милоје Милојевић” у Крагујевцу

Прва крагујевачка гимназија – друштвенојезички смер

Факултет музичке уметности у Београду

Каријера:

Од 2007. године запослена у Музичкој школи „др Милоје Милојевић” као професор клавира и повремено као корепетитор

Наступа као камерни музичар у различитим саставима

Ангажована у ваннаставним активностима школе, пре свега у области маркетинга

Од септембра 2017. године руководилац клавирског стручног већа

Значајна постигнућа:

Током школовања учествовала и освајала награде на најпрестижнијим такмичењима у Србији, а у категорији клавирског дуа учествовала и на такмичењу Фредерик Шопен у Риму, Италија

Захваљујући добрим резултатима на студијама, у више наврата била стипендиста Министарства просвете и Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије, као и Скупштине Града Крагујевца

Њени ученици су освојили око 50 награда, међу којима преко 30 првих на различитим домаћим и интернационалним такмичењима